Мария Славчева


 

Мария Славчева

Мария Славчева Мария Славчева завършва общо и сравнително литературознание, германистика и публицистика в университет „Й. Гутенберг“ в Майнц, Германия, през 2009 г. В магистърската си теза изследва литературната критика около 1900 г. и сравнява позициите на К. Краус и Д-р Кр. Кръстев. От 2009 г. е докторантка по компаратистика и се занимава с българската литература в контекста на европейския Модернизъм. Работи като хоноруван преподавател към Института по общо и сравнително литературознание в Майнц и е лицензиран и заклет българо-немски преводач на свободна практика. От 2011 г. е рецензент към списанието „Югоизточноевропейски известия“ и член на немския съюз на преводачите, в който заема длъжността отговорник за връзките с обществеността на клона в Райнланд-Пфалц от май 2012 г. до декември 2013 г. Участва в немски и български интернационални конференции върху проблемите на превода (Берлин, 2012 г.), българистиката (София 2013 г.) и литературознанието (Майнц 2011 г.). Първият ѝ художествен превод – „Андора“ от М. Фриш – излиза през 2006 г. и е финансиран от швейцарската фондация Про Хелвеция.

 

Отговорник за „Преводачите днес“ и член на групата „Немски език“

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД