За нас


 

доц. д-р Елка Трайкова

Ръководител на проекта

 

 
Проф. дфн Любка Липчева-Пранджева

проф. дфн Любка Липчева-Пранджева

Научно ръководство на проекта и ръководител на групата „Немски език”

 

 
Проф. дфн Инна Пелева

проф. дфн Инна Пелева

Ръководител на групата „Историографски сведения”

 

Клео Протохристова

проф. дфн Клео Протохристова

Ръководител на групата „Английски език” 

 

 
Д-р Калина Захова

д-р Калина Захова

Отговорник за „Преводаческия кабинет” и член на групата „Английски език” 

 

 
Мария Славчева

Мария Славчева

Отговорник за „Преводачите днес” и член на групата „Немски език”

 

Теодора Цанкова

д-р Теодора Цанкова

Координатор на проекта 

 

 
Мария Ендрева

дМария Ендрева

Член на групата „Немски език” 

 

 

д-р Витана Костадинова

Член на групата „Английски език”

 

Милена Кацарска

Милена Кацарска

Член на групата „Английски език”

 

 
Милена Кол

Милена Кол

Член на групата „Немски език”

 

 
Анастасия Калоянова

Анастасия Калоянова

Член на групата „Английски език”

 

Северина Георгиева

Северина Георгиева

Член на групата „Историографски сведения"

 

 
 

 

 
Мила Тронкова

Мила Тронкова

Член на групата „Историографски сведения"

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД