Милена Кол


 

Милена Кол

Милена Кол е родена през 1978 в гр. Кърджали. През 1997 завършва средно образование в Гимназия по изобразителни изкуства и музика. От 2001 год. досега живее в Австрия. Магистър по българистика във Виенския университет (2013), дипломант на проф. Любка Липчева-Пранджева, дипломна работа на тема „Образи и концепти на женското в българските списания за жени”. Преподавател по български и немски език на свободна практика.

Области на професионален интерес: езиково обучение, литературознание, превод.

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД