д-р Калина Захова


 

Д-р Калина Захова

Д-р Калина Захова е главен асистент в Института за литература, Българска академия на науките (от 2012). Магистър по българска филология, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" (2001). Доктор по теория на литературата (2008) с дисертация на тема "Песента като синтетично изкуство. Функциониране на песенния текст в съвременната култура". Специализира във Виена (2005/2006), Братислава (2009), Виена (2010/2011). Преподава в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (2005-2010), Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (2008/2009), Българския културен институт, Братислава (2009), Университета "Адам Мицкевич", Познан (2011-2014). Научните й интереси са свързани с интердисциплинарни подходи към съвременната култура; интертекстуални и интеркултурни взаимодействия; изследвания на популярната музика.

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД