Виртуална библиотека „Иван Шишманов" предоставя:

  • възможност да се четат произведения на класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език във вид на електронни книги;
  • биографична справка за конкретния автор на немски и английски език;
  • библиографска справка за публикуваните преводи на текстовете на отделен автор, за вариантите на превод на отделно произведение и за книгохранилища, в които се съхраняват съответните издания;

 

Достъпът до ресурсите на виртуалната библиотека е възможен след online регистрация и приемане на Общите условия за ползване.

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД