Преводачите днес


 

Дигиталната галерия събира на едно място съвременните преводачи от български език и представя приноса им за връзките между различните култури. 

 

 
 

 

 

 Александър Зицман        Камелия Минчeва
 
 

 

 

    Анджела Родел        Калин М. Ненов        Ханна Карпинска
 

Ако имате желание да се включите в нашата галерия или да се свържете с някого от представените тук професионалисти, моля обърнете се към М. Славчева: slavtsch@uni-mainz.de.


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД