Анджела Родел


 

 

Остави гласа на автора да звучи!

 

Държава / Институция: България / свободна практика

Работни езици: български, английски

 

Избрани преводи:

2015 (in press) Физика на тъгата на Георги Господинов (Open Letter Books,

USA)

2014 Девет зайци на Виргиния Захариева (новo издание от Black Balloon

Publishers, USA)

2013 Кратка повест за срама на Ангел Игов (Open Letter Books, USA)

2013 18% Сиво на Захари Карабашлиев (Open Letter Books, USA)

2012 Очите на другите, пиеса на Иван Димитров, поставена в театъра

„Ню Охайо” в Ню Йорк през месец септември.

2012 Девет зайци на Виргиния Захариева (Istros Books, UK)

2011 Захвърлен в природата на Милен Русков (Open Letter Books, USA)

2011 Стихове на Иван Христов в рамките на антологията „Два реда”

(Center for the Art of Translation, USA)

 

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД