Калин М. Ненов


 

 

Моето кредо като преводач е: 

Внимание, взаимопомощ, въздействие

 

Държава / Институция: България / Фондация "Човешката библиотека"

Работни езици: български, английски, италиански

 

Избрани преводи:

Към английски:

“Father,” Ivaylo G. Ivanov, “Beating the Air,” Velko Miloev. Short stories.

“The Assassination,” Johan Vladimir (Angelina Ilieva). Novelette. (With Rosena

Petkova, Margarita Stoyancheva, Lora Petrova, Vladimir Poleganov and Radoslav

Genchev.) In: Oceans of the Mind #17, Trantor Publications, 2006

How I Saved the World,” Valentin D. Ivanov. (With the author.) Short story.

In: Diamonds in the Sky, 2009

“The Glow of the River,” Atanas P. Slavov and Georgi Arnaudov, “I Dreamed a

Human Face,” Ivaylo P. Ivanov. Novelettes. “In the Beginning Was the Subway,”

Lyubomir P. Nikolov. Short story. (With Svetoslav Todorov.) In: Marginal

Boundaries #1, 2010

The Most Terrible Beast” and “Causality,” Khristo Poshtakov, “Father,” Ivaylo G.

Ivanov. Short stories. (With Rosena Petkova.) In: Alfie Dog, Alfie Dog Fiction, 2012

“The Swamp,” Khristo Poshtakov. Short story. In: Over the Brink: Tales of

Environmental Disaster, Third Flatiron Publishing, 2012

“Three Tales of a Very Windy Town,” Lyubomir P. Nikolov. Short story. In:

Unstuck Vol. 2, Unstuck Books, 2012

“Asked the Soldier, ‘Who Called Me?’”, Yancho Cholakov. Short story. In: Nameless

Digest #3, Cycatrix Press, 2013

 

От английски:

Последният еднорог“, Питър С. Бийгъл. (Заедно с Владимир Полеганов и

Желяна Пеева.) Роман. Фондация „Буквите“, 2006

Бленуващите кристали“, Теодор Стърджън. Роман. Фондация „Човешката

библиотека“, 2008

Две сърца“, Питър С. Бийгъл. „Уменията на Ксанаду“, Теодор Стърджън.

Новели. В: Алманах „ФантАstika 2007“, фондация „Човешката библиотека“,

2008 „Бавно ваяние“, Теодор Стърджън. Новела. В: Алманах „ФантАstika

2008“, фондация „Човешката библиотека“, 2009

„Упорството на възприятието“, Джон Варли. (Заедно с Юлиян Стойнов.)

Повест. В: Алманах „ФантАstika 2009“, фондация „Човешката библиотека“,

2010

Писък от ангел“, Дългас Смит. (Заедно с Галя Павлова.) Новела. В: Алманах

„ФантАstika 2012“, фондация „Човешката библиотека“,

Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“, 2012

Човек търси Бог“, Ерик Уайнър. (Заедно с Илка Чечова.) Публицистика.

Изд. „Фабер“, 2014

 

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД