Милена Кацарска


 

Милена Кацарска

Милена Кацарска е главен асистент в Катедра „Английска филология” при ПУ „Паисий Хилендарски” и води курсове по Американистика, Критическо и академично писане и Обществено-политически превод за бакалаври и магистри. Към настоящия момент научните й интереси са насочени към институционалната дисциплинарна историография и „парапозициите”, в които се разполагат предговорите и послесловите към Американска литература в превод на български език. Дългогодишен преводач на англоезична художествена литература, Милена превежда критическа теория от английски на български език (Хоми Баба, Вернер Солорс, Адам Селигман и др.), а напоследък критика в областта на Хуманитаристиката от български на английски език. Пише и публикува кратка проза и поезия на английски език (в списания като Fly in the Head; Shipwrights: Review of De-centered English). Научните й публикации са в областите на дисциплинарната историография и културознанието.

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД