д-р Мария Ендрева


 

Мария Ендрева

Мария Ендрева e завършила специалност „Български език и немски език” в ПУ „П. Хилендарски” през 2000 г. Защитава дисертация на тема „Естетическите възгледи на Райнер Мария Рилке в критическите му произведения”. Асистент е по немска литература и култура в Катедра по германистика и скандинавистика в СУ „Св. Климент Охридски” от 2001 г. Води семинари по немска литература и история на културата на немскоезичните страни: „Средновековния немски роман”, „Творчеството на Новалис и романтическата теория”, „Смъртта, изкуството и езика в творчеството на Райнер Мария Рилке и Хуго фон Хофманстал”, „Новелите на Томас Ман”, „Немската култура в периода 1871-1918 г.”.

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД