Анастасия Калоянова


 

Анастасия Калоянова

Анастасия Калоянова е родена през 1982 г. в гр. Кърджали. Магистър по българистика, Виенски университет (2013), дипломант на проф. Хайнц Миклас и проф. Любка Липчева-Пранджева,  дипломна работа на тема „Диаболизъм и предметност в ранната поетика на Атанас Далчев”.

Сътрудник по проект за създаването на каталог „Български книги, печатани във Виена 1845 - 1878” под ръководството на проф. Хайнц Миклас и проф. Любка Липчева-Пранджева (2005/2006).

Преподавател по български език и устен преводач на свободна практика. Области на професионален интерес: литературознание, превод, езиково обучение.

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД