проф. дфн Инна Пелева


 

проф. дфн Инна Пелева

Проф. дфн Инна Пелева (1964) преподава Българска литература 1878-1918 и История и етнология на новата българска литература в ПУ „Паисий Хилендарски”. Завършила е Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”; също там е специализирала Култура и литература на Българското възраждане. Автор е на десетки статии и студии по проблеми на българската културна и литературна история (от Паисий до наши дни), на учебници по литература за средното училище, както и на книгите „Четени текстове. Студии върху съществуващи и липсващи страници в българската литература” (1994), „Идеологът на нацията. Думи за Вазов” (1994), „Ботев. Тялото на национализма” (1998), „Възраждания. Българистични студии” (1999), „Места от Конспекта” (2000), „Алеко Константинов. Биография на четенето” (2002), „Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга” (2004), „Деца на по-малки богове” (2012).

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД