Северина Георгиева


 

Северина Георгиева

Северина Георгиева завършва Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии през 2010 г. със степен бакалавър, специалност „Библиотекознание и библиография”. През 2011 г. започва работа в Библиотеката на Института за литература, а през 2012 г. завършва магистърска степен със специалност „Бизнес-административни и информационни технологии и комуникации” в Университета по библиотекознание и информационни технологии. От  2012 г. е главен библиотекар в Библиотеката на Института за литература. Има две публикации в „Студентски трудове на СВУБИТ”.

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД