проф. дфн Любка Липчева-Пранджева


 

проф. дфн Любка Липчева-Пранджева

Проф. дфн Любка Липчева-Пранджева е преподавател по история на българската литература в ПУ „Паисий Хилендарски”. През периода 2003-2006 г. и понастоящем е гостуващ лектор в Институт по славистика на Виенския университет. Автор е на книгите „Бързият сън на митовете” (1999), „Левски: Букви от името” (2001), „Битие в превода. Българска литература на немски език XIX-XX век” (2010). Участник и ръководител на международни изследователски проекти, съставител и редактор на редица сборници и автор на множество литературоведски и културологични студии и статии.

 

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД