доц. д-р Елка Трайкова


Доц. д-р Елка Трайкова е директор на Института за литература към БАН, завеждащ секция „Нова и съвременна литература". Специалист по история на литературния периодичен печат, изследовател на литературните полемики. Редактор на т. ІІ-V от академичната поредица „Периодика и литература", автор на книгата „Българските литературни полемики", както и на научни студии и статии по проблеми на българската литературна история на ХХ в.


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД