д-р Витана Костадинова


 

Витана Костадинова

Витана Костадинова има магистърска степен по Български език и английски език от  ПУ „Паисий Хилендарски” (1994), MPhil от Университета в Глазгоу (2001), докторска степен от ВАК (2007). Главен асистент е към катедра Английска филология на Пловдивския университет и преподава английски език и литература. Тясната й специализация е Британската литература от периода на романтизма. През 2009 г. издава монографията Байрон в български контекст: Следи по пясъка на времето и редактирания съвместно с А. Хейз сборник Byron and the Isles of Imagination: A Romantic Chart. Автор е на статиите за българската рецепция на Байрон и на Шели в поредицата The Reception of British Authors in Europe. Интересува се от пресечните точки на превода и културата. Понастоящем работи върху Джейн Остин.

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД