д-р Теодора Цанкова


 

Теодора Цанкова Теодора Цанкова е литературен сътрудник в Института за литература, БАН (от 2013) и хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски” (от 2004). Бакалавър по испанска филология (2003) и магистър по програмите „Преводач-редактор с испански език” (2005) и „Литературознание” (2007) към СУ „Св. Климент Охридски”. Придобива докторска степен по западноевропейска литература (2012) с дисертация на тема „Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис „Асорин”) в СУ „Св. Климент Охридски”. Превежда художествена литература и хуманитаристика от испански език. Председател на секция „Художествена литература” към Съюза на преводачите в България (от 2013). Интересите й са в областта на сравнителното литературознание и художествения превод.

 

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД