Сара Близнакова


Сара Близнакова

Сара Близнакова е студентка по испанска филология, III курс, в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".  Интересите й са свързани с литературата и превода.
email: sbliznakova@gmail.com

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД