д-р Иван Шимко


 

д-р Иван Шимко

Иван Шимко е доктор по философия (2014) и студент по българска филология във Виенския Университет (от 2011). Роден е през 1985 г. в бивша Чехословакия. Специализира в областта на междукултурните отношения и диахронното езикознание. Участвал е в проекта "Текстът Левски - прочити в свой и чужд контекст" (2013). В свободното си време се занимава с фехтовка и градинарство, но най-много време прекарва с книгите и на компютъра.

email: ivan.simko@univie.ac.at

 

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД