Катажина Сорис-Витарска


 

Катажина Сорис-Витарска е магистър по българска филология, Ягелонски университет в Краков, Полша.


Интересите ѝ са свързани с туризма и екологията. 


email: k.sorys-witarska@o2.pl

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД