д-р Гергина Кръстева


 

Д-р Гергина Кръстева

Д-р Гергина Кръстева е главен асистент по История на българската литература след Първата световна война в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Магистър по българска филология, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Доктор по съвременна българска литература (2007), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Сътрудник на списание "Страница" и автор на множество научни публикации.

 

имейл: g.krysteva@gmail.com

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД