Паулина Клосовска


 

Паулина Клосовска Паулина Клосовска е магистър по българска филология, завършила е Университета "Адам Мицкевич" в гр. Познан, Полша. Интересите й са свързани с криминалната литература и бойните изкуства.

 

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД