Кая Маркевич


Кая Маркевич

Kaя Маркевич е бакалавър по българска филология, Университет "Адам Мицкевич" в Познан, Полша, където е била председател на Славистичния студентски кръжок. През 2009 г. е била стипендиант по програмата "Еразъм" в Пловдивския Университет "Паисий Хилендарски". Работила е като стажант в Полския институт в София. Интересите й са свързани с българска диалектология и превод. Живее в София, където работи като преводач.

 

e-mail: caia.balcania@gmail.com

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД