Карина Магдалена Букевич


 

Карина Магдалена Букевич

Карина Букевич е завършила бакалавърска степен по българска филология в Университета "Адам Мицкевич" в Познан, Полша. Следва също и полска филология, която тази година завършва в Лайпцигския Университет в Германия. Интересите й са в областта на литературознанието, културознанието, туризма и чуждите езици.

email: karina.m.bukiewicz@gmail.com

 

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД