Марта Гаенцка


 

Марта Гаенцка

Марта Гаенцка е студентка по българска филология, IV курс, в Университета "Адам Мицкевич" в Познан, Полша. Бакалавър е по българска филология. Интересите й са свързани със славянските езици, туризма и спорта. Участвала е в проекта "Текстът Левски - прочити в свой и чужд контекст" (2013) и в академичния кръг "Славянски езикови контакти". Работи в полско-българската агенция за недвижими имоти "Менада".

email: gaaajva@gmail.com

 

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД