Александра Тритек


 

Александра Тритек

Александра Тритек е завършила магистърска степен по българска филология, Университет "Адам Мицкевич" в Познан, Полша.

Любителка е на съвременната българска литература и театър. 

 

имейл:   trytek.aleksandra@gmail.com

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД